دبستان غیردولتی دخترانه عفاف اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

جشن نماز

جشن یلدا

جشن آب

جشن شکوفه های دبستان