دبستان غیردولتی دخترانه عفاف اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

جشن دوستی در دبستان عفاف

- -

تبریک سال تحصیلی جدید مدیریت دبستان عفاف

-
فایل های ضمیمه :

جشن الفبا در دبستان عفاف

- -

تشکر و قدردانی از کادر دبستان عفاف

- -

سال نو مبارک

- -

شب یلدا در مدرسه عفاف

- -

راه های موفقیت

آغاز سال تحصیلی

چه شعف انگیز است نم نم بارش قطرات علم و دانش و طراوت نسیم روح انگیز  آن برای شکفتن غنچه های اندیشه ی انسانهای به انتظار نشسته در پگاه میلاد فصل علم و دانش