دبستان غیردولتی دخترانه عفاف اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

امکانات

پیش ثبت نام آنلاین

فرآیند پیش ثبت نام الکترونیک دانش آموزان جدید الورود

یکپارچه با سامانه ثبت نام مدارس

افتخارات

گوشه ای از مجموعه افتخـارات درخشان دانش آمـوزان
علمی، آموزشی، فرهنگی و ...

 آلبوم تصاویر

گزارشی از مجموعه فعـالیت های علمی و مناسبتی دانش آموزان

رویدادهای آموزشی، پرورشی و ...

 معرفی کتاب

دوستی با کتاب و ترغیب دانش آموزان جهت مطالعه بیشتر

رشد و تقویت بنیه علمی و فرهنگی

اهداف دبستان دخترانه عفاف  

 

دبستان دخترانه عفاف از فرهنگیـان با سابقـه و متعهــد هستند و با هدف تربیـت نسلی توانمنـــد و اخـلاق مدار، با به کارگیری روش های نوین تدریس می کوشد تا دانش آموزان خـلاق و با نشـاط پرورش دهد.

چرا باید دبستان عفاف را انتخاب کرد؟!

1 - بهره گیری از کادر آموزشی مجرب و متخصص در امر آموزش

2- استفاده از مشاوران متخصص برای هر پایه

3- برنامه جامع آموزشی و فرهنگی با هدف ارتقا علمی و اخلاقی دانش آموزان

4- مشاهده روزانه وضعیت انضباطی، درسی و تربیتی دانش آموزان از طریق سامانه همکلاسی

  

سایت پیش رو تلاشی در جهت معرفی برنامه های این مجموعه آموزشی بوده

 

تا اولیا محترم با شناخت بهتر نسبت به انتخاب عفاف به عنوان محل تحصیل فرزندشان اقدام نمایند.

   

   امور آموزشی 

دبستان عفاف با آگاهی های نو و روش های بدیع و مبتکرانه برنامه های ذیل را برای رشد علمی دانش آموزان عزیز در جریان سال تحصیلی اجرا می نماید.